BÀI VIẾT 1

Là cuộc thi đầu tiên và duy nhất về khởi nghiệp tại Học viện Tài Chính. Tiền thân là Cuộc thi “Khởi nghiệp trong tôi” được tổ chức vào năm 2017, đến nay, Cuộc thi Khởi nghiệp trẻ đã thu hút gần 200 đề án tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực, hơn 600 người trẻ tham gia và hàng chục nghìn lượt quan tâm. Với sứ mệnh mang đến sân chơi bổ ích, giúp các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp thỏa sức sáng tạo và thực hiện hóa những giấc mơ còn nằm trên giấy của mình, cuộc thi đã thắp lửa đam mê, trở thành bệ phóng cho giấc mơ khởi nghiệp của các đội chơi vươn cao vươn xa hơn.

à cuộc thi đầu tiên và duy nhất về khởi nghiệp tại Học viện Tài Chính. Tiền thân là Cuộc thi “Khởi nghiệp trong tôi” được tổ chức vào năm 2017, đến nay, Cuộc thi Khởi nghiệp trẻ đã thu hút gần 200 đề án tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực, hơn 600 người trẻ tham gia và hàng chục nghìn lượt quan tâm. Với sứ mệnh mang đến sân chơi bổ ích, giúp các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp thỏa sức sáng tạo và thực hiện hóa những giấc mơ còn nằm trên giấy của mình, cuộc thi đã thắp lửa đam mê, trở thành bệ phóng cho giấc mơ khởi nghiệp của các đội chơi vươn cao vươn xa hơn.

Là cuộc thi đầu tiên và duy nhất về khởi nghiệp tại Học viện Tài Chính

    Hỗ trợ giải đáp
    Leave a Reply