Bảng cập nhật thông tin đội thi

STT

TÊN ĐỘI

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN - MẢNG TÌM KIẾM

MENTOR

TIẾN ĐỘ

1FindSLiên kết với các shop hiện đang kinh doanh thời trang secondhand thông qua nền tảng thương mại điện tử kết hợp với công nghệ AI nhằm định hình phong cách cá nhân cho người dùng, tăng trải nghiệm khách hàng khi sử dụng sản phẩm.01 - Mảng công nghệTuyển thành viên
2EC SolutionGiải pháp chuyển đổi số hệ thống ISO cho doanh nghiệp & hệ thống quản trị doanh nghiệp02 - 04
Gồm 01 CTO/ 01 Design/ 01 - 02 dev
Tuyển thành viên
3TRANSFORMERS1-2 - Công nghệ thông tinTuyển thành viên
4TECTUMSàn thương mại điện tử ứng dụng blockchain1-2- mảng công nghệTuyển thành viên
5
6
7