BẢN ĐĂNG KÝ DỰ THI CUỘC THI
KHỞI NGHIỆP TRẺ 2022
( Cá nhân )

I. Thông tin cá nhân

  II.Học Vấn

  Hiện tại bạn là  Đơn vị học tập / công tác của bạn là?

  III.Kinh Nghiệm

  Bạn đã có ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp chưa?

  Bạn có thế mạnh về lĩnh vực nào?

  Những giải thưởng, chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn có liên quan?

  Trong trường hợp bạn không thể ghép đội cùng các đội thi đã có ý tưởng, bạn có sẵn sàng cùng những cá nhân với chuyên môn ở các lĩnh vực khác thành lập một team mới để tham gia KNT 2023 không?
  Lưu ý:

  1. Điền đầy đủ thông tin của tất cả các thành viên vào bản đăng ký, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào phải báo cáo lại ngay với phía BTC.
  2. Các đội thi, cá nhân thường xuyên kiểm tra mail để nhận thông báo về cuộc thi
  3. Mọi thắc mắc và phản hồi về cuộc thi có thể gửi trực tiếp trên
  mail: “cuocthikhoinghieptre.bsc@gmail.com
  hoặc fanpage: “https://www.facebook.com/cuocthikhoinghieptre/”