NHỮNG VÌ SAO TINH TÚ CỦA BSC’S UNIVERSE

Là những người có đóng góp vô cùng quan trọng đối với mỗi ban nói riêng và BSC’s universe nói chung, 4 trưởng ban của BSC chính là những vì sao sáng góp phần quan trọng giúp BSC trở nên huyền ảo và lộng lẫy. Hãy cùng tìm hiểu những người “cầm cân nảy mực” họ là ai?

Trưởng ban Sự kiện – Anh Nguyễn Chung Hiếu

Với những thành tích nổi bật:

 • ️GPA 3.62/4.0
 • ️Khen thưởng sinh viên có thành tích học tập tốt kỳ I năm học 2020-2021
 • ️Đạt học bổng kỳ I năm học 2020-2021
 • ️BTC AOF Open Tour 2021
 • ️BTC Khởi nghiệp Trẻ 2021
 • ️Giải nhất BSC Speaker 2021

Anh Nguyễn Chung Hiếu – Trưởng ban Sự kiện

Trưởng ban Truyền thông Kỹ thuật – Anh Lương Quang Minh

Với những thành tích nổi bật:

 • BTC AOF Open Tour 202
 • ️BTC Cuộc thi KNT 2021
 • Thành viên Liên chi đoàn Khoa Tài chính công

Anh Lương Quang Minh – Trưởng ban Truyền thông – Kỹ thuật

Trưởng ban Chuyên môn – Anh Trần Minh Quân

Với những thành tích nổi bật:

 • BTC AOF Open Tour 2021
 • ️BTC Cuộc thi Khởi nghiệp Trẻ 2021
 • BTC The Harmony 2020
Anh Trần Minh Quân - Trưởng ban Chuyên môn

Anh Trần Minh Quân – Trưởng ban Chuyên môn

Trưởng ban Đối ngoại  – Chị Nguyễn Thị Thắm

Với câu nói truyền cảm hứng: “Bạn có toàn quyền kiểm soát chỉ một thứ duy nhất trong vũ trụ này, đó là suy nghĩ của bạn.”

Chị Nguyễn Thị Thắm – Trưởng ban Đối ngoại

  Hỗ trợ giải đáp
  Leave a Reply