BẢN ĐĂNG KÝ DỰ THI

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP TRẺ 2023

I. Thông tin cá nhân

  Bạn thuộc nhóm đối tượng nào:

  Đơn vị học tập/công tác của bạn:


  Bạn biết đến cuộc thi Khởi Nghiệp Trẻ 2023 qua đâu?


  Bạn có câu hỏi nào dành cho BTC không?

  Lưu ý:

  1. Điền đầy đủ thông tin của tất cả các thành viên vào bản đăng ký, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào phải báo cáo lại ngay với phía BTC.
  2. Các đội thi, cá nhân thường xuyên kiểm tra mail để nhận thông báo về cuộc thi
  3. Mọi thắc mắc và phản hồi về cuộc thi có thể gửi trực tiếp trên
  mail: “cuocthikhoinghieptre.bsc@gmail.com
  hoặc fanpage: “https://www.facebook.com/cuocthikhoinghieptre/”