CLB KỸ NĂNG KINH DOANH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BSC – CLB Kỹ năng Kinh doanh Học viện Tài chính thành lập ngày 29/10/2009, trực thuộc Liên chi Đoàn Khoa Tài chính Doanh nghiệp. Mang trong mình sứ mệnh định hướng phát triển cho các bạn sinh viên, trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn đầu ra trong bối cảnh hội nhập và phát triển, BSC luôn hướng đến những hoạt động thực tế và phù hợp, không chỉ với sinh viên trong Học viện mà còn dành cho tất cả những người trẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Với định hướng (tầm nhìn) trở thành một Câu lạc bộ học thuật hàng đầu Học viện; mang đến nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn; đào tạo các thành viên trong CLB sở hữu thái độ, kiến thức, kỹ năng đều đạt đến tầm chuyên nghiệp, BSC đã trưởng thành, phát triển và nâng tầm thương hiệu CLB qua các thế hệ hoạt động.

BAN

CHUYÊN MÔN

Mang trong mình sứ mệnh lớn lao của một CLB học thuật, Ban Chuyên môn BSC được xem là cơ quan đầu não, cũng như là chiếc la bàn định hướng, xây dựng, lên ý tưởng nội dung cho các sự kiện diễn ra của CLB. Đúng như tên gọi của mình, Ban Chuyên môn còn nghiên cứu và thực hiện các ý tưởng kinh doanh mang tính sáng tạo và khả thi, giúp các thành viên nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi kiến thức để phát triển kỹ năng chuyên môn và đem lại doanh thu cho CLB.

BAN

TRUYỀN THÔNG – KỸ THUẬT

Mang trên mình sứ mệnh xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh CLB, lan tỏa thông tin các chương trình, sự kiện đến gần hơn với sinh viên Học viện, các đối tác và tất cả người trẻ trên toàn Thành phố Hà Nội. Không dừng lại ở đó, Ban Truyền thông – Kỹ thuật luôn nỗ lực và cố gắng phát triển các kênh thông tin của CLB, tập trung về kinh doanh, khởi nghiệp, cung cấp cho các bạn sinh viên, đặc biệt là những người trẻ đam mê kinh doanh, khởi nghiệp có những nguồn thông tin chất lượng. Vì thế, Truyền thông – Kỹ thuật đã trở thành một mái nhà – nơi hội tụ của những con người thông minh, sáng tạo, chăm chỉ và nhiệt huyết.

BAN

SỰ KIỆN

Với sự chuyên nghiệp của mỗi thành viên trong công việc, kết hợp cùng tình thần đoàn kết của cả đại gia đình BSC, Ban Sự kiện tự hào là ban đặt nền móng cho những chương trình lớn nhỏ của CLB. Đúng như tên gọi của mình, Ban Sự kiện có nhiệm vụ xây dựng tổ chức các chương trình, điều phối và phân công nhân sự, dự trù rủi ro và kinh phí cho toàn chương trình,… Chính vì vậy, ban Sự kiện đóng vai trò như “người nhạc trưởng”, bao quát cả quá trình, kết nối các bộ phận với nhau. Luôn chuyên nghiệp tỉ mỉ và mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, sáng tạo không ngừng trong các khâu chuẩn bị, tổ chức sự kiện chính là những “phẩm chất” nổi bật của các thành viên Ban Sự kiện BSC.

BAN

ĐỐI NGOẠI

Ban Đối ngoại được ví như bộ mặt của BSC, đóng vai trò then chốt trong việc nâng tầm quảng bá, xây dựng hình ảnh, uy tín của BSC với các Đối tác, các Nhà tài trợ, các Đơn vị đồng hành cũng như các Câu lạc bộ trong và ngoài trường. Thành viên Ban Đối Ngoại không chỉ có tư duy nhạy bén, sắc sảo mà còn khéo léo, tinh tế trong từng hành động và lời nói. Với sứ mệnh của mình, Ban Đối ngoại luôn chủ động trong các mối quan hệ, là cầu nối chịu trách nhiệm cho các công việc mời tài trợ, mời các khách mời cho sự kiện, chương trình.

CÂU LẠC BỘ KỸ NĂNG KINH DOANH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BSC – CLB Kỹ năng Kinh doanh Học viện Tài chính thành lập ngày 29/10/2009, trực thuộc Liên chi Đoàn Khoa Tài chính Doanh nghiệp. Mang trong mình sứ mệnh định hướng phát triển cho các bạn sinh viên, trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn đầu ra trong bối cảnh hội nhập và phát triển, BSC luôn hướng đến những hoạt động thực tế và phù hợp, không chỉ với sinh viên trong Học viện mà còn dành cho tất cả những người trẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Với định hướng (tầm nhìn) trở thành một Câu lạc bộ học thuật hàng đầu Học viện; mang đến nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn; đào tạo các thành viên trong CLB sở hữu thái độ, kiến thức, kỹ năng đều đạt đến tầm chuyên nghiệp, BSC đã trưởng thành, phát triển và nâng tầm thương hiệu CLB qua các thế hệ hoạt động.

BAN
chuyên môn

Mang trong mình sứ mệnh lớn lao của một câu lạc bộ học thuật, Ban Chuyên môn BSC được xem là cơ quan đầu não, cũng như là chiếc la bàn định hướng, xây dựng, lên ý tưởng nội dung cho các sự kiện diễn ra của câu lạc bộ. Đúng như tên gọi của mình, Ban Chuyên môn còn nghiên cứu và thực hiện các ý tưởng kinh doanh mang tính sáng tạo và khả thi, giúp các thành viên nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi kiến thức để phát triển kỹ năng chuyên môn và đem lại doanh thu cho câu lạc bộ.

BAN
TRUYỀN THÔNG – KỸ THUẬT

Mang trên mình sứ mệnh xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh câu lạc bộ, lan tỏa thông tin các chương trình, sự kiện đến gần hơn với sinh viên Học viện, các đối tác và tất cả người trẻ trên toàn Thành phố Hà Nội. Không dừng lại ở đó, Ban Truyền thông – Kỹ thuật luôn nỗ lực và cố gắng phát triển các kênh thông tin của câu lạc bộ, tập trung về kinh doanh, khởi nghiệp, cung cấp cho các bạn sinh viên, đặc biệt là những người trẻ đam mê kinh doanh, khởi nghiệp có những nguồn thông tin chất lượng. Vì thế, Truyền thông – Kỹ thuật đã trở thành một mái nhà – nơi hội tụ của những con người thông minh, sáng tạo, chăm chỉ và nhiệt huyết.

BAN
SỰ KIỆN

Với sự chuyên nghiệp của mỗi thành viên trong công việc, kết hợp cùng tình thần đoàn kết của cả đại gia đình câu lạc bộ, Ban Sự kiện tự hào là ban đặt nền móng cho những chương trình lớn nhỏ của câu lạc bộ. Đúng như tên gọi của mình, Ban Sự kiện có nhiệm vụ xây dựng tổ chức các chương trình, điều phối và phân công nhân sự, dự trù rủi ro và kinh phí cho toàn chương trình,… Chính vì vậy, Ban Sự kiện đóng vai trò như “người nhạc trưởng”, bao quát cả quá trình, kết nối các bộ phận với nhau. Luôn chuyên nghiệp tỉ mỉ và mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, sáng tạo không ngừng trong các khâu chuẩn bị, tổ chức sự kiện chính là những “phẩm chất” nổi bật của các thành viên Ban Sự kiện câu lạc bộ.

BAN
ĐỐI NGOẠI

Ban Đối ngoại được ví như bộ mặt của câu lạc bộ, đóng vai trò then chốt trong việc nâng tầm quảng bá, xây dựng hình ảnh, uy tín của câu lạc bộ với các Đối tác, các Nhà tài trợ, các Đơn vị đồng hành cũng như các Câu lạc bộ trong và ngoài trường. Thành viên Ban Đối Ngoại không chỉ có tư duy nhạy bén, sắc sảo mà còn khéo léo, tinh tế trong từng hành động và lời nói. Với sứ mệnh của mình, Ban Đối ngoại luôn chủ động trong các mối quan hệ, là cầu nối chịu trách nhiệm cho các công việc mời tài trợ, mời các khách mời cho sự kiện, chương trình.

CÂU LẠC BỘ KỸ NĂNG KINH DOANH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BSC – CLB Kỹ năng Kinh doanh Học viện Tài chính thành lập ngày 29/10/2009, trực thuộc Liên chi Đoàn Khoa Tài chính Doanh nghiệp. Mang trong mình sứ mệnh định hướng phát triển cho các bạn sinh viên, trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn đầu ra trong bối cảnh hội nhập và phát triển, BSC luôn hướng đến những hoạt động thực tế và phù hợp, không chỉ với sinh viên trong Học viện mà còn dành cho tất cả những người trẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Với định hướng (tầm nhìn) trở thành một Câu lạc bộ học thuật hàng đầu Học viện; mang đến nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn; đào tạo các thành viên trong CLB sở hữu thái độ, kiến thức, kỹ năng đều đạt đến tầm chuyên nghiệp, BSC đã trưởng thành, phát triển và nâng tầm thương hiệu CLB qua các thế hệ hoạt động.

BAN
chuyên môn

Mang trong mình sứ mệnh lớn lao của một câu lạc bộ học thuật, Ban Chuyên môn BSC được xem là cơ quan đầu não, cũng như là chiếc la bàn định hướng, xây dựng, lên ý tưởng nội dung cho các sự kiện diễn ra của câu lạc bộ. Đúng như tên gọi của mình, Ban Chuyên môn còn nghiên cứu và thực hiện các ý tưởng kinh doanh mang tính sáng tạo và khả thi, giúp các thành viên nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi kiến thức để phát triển kỹ năng chuyên môn và đem lại doanh thu cho câu lạc bộ.

BAN
TRUYỀN THÔNG – KỸ THUẬT

Mang trên mình sứ mệnh xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh câu lạc bộ, lan tỏa thông tin các chương trình, sự kiện đến gần hơn với sinh viên Học viện, các đối tác và tất cả người trẻ trên toàn Thành phố Hà Nội. Không dừng lại ở đó, Ban Truyền thông – Kỹ thuật luôn nỗ lực và cố gắng phát triển các kênh thông tin của câu lạc bộ, tập trung về kinh doanh, khởi nghiệp, cung cấp cho các bạn sinh viên, đặc biệt là những người trẻ đam mê kinh doanh, khởi nghiệp có những nguồn thông tin chất lượng. Vì thế, Truyền thông – Kỹ thuật đã trở thành một mái nhà – nơi hội tụ của những con người thông minh, sáng tạo, chăm chỉ và nhiệt huyết.

BAN
SỰ KIỆN

Với sự chuyên nghiệp của mỗi thành viên trong công việc, kết hợp cùng tình thần đoàn kết của cả đại gia đình câu lạc bộ, Ban Sự kiện tự hào là ban đặt nền móng cho những chương trình lớn nhỏ của câu lạc bộ. Đúng như tên gọi của mình, Ban Sự kiện có nhiệm vụ xây dựng tổ chức các chương trình, điều phối và phân công nhân sự, dự trù rủi ro và kinh phí cho toàn chương trình,… Chính vì vậy, Ban Sự kiện đóng vai trò như “người nhạc trưởng”, bao quát cả quá trình, kết nối các bộ phận với nhau. Luôn chuyên nghiệp tỉ mỉ và mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, sáng tạo không ngừng trong các khâu chuẩn bị, tổ chức sự kiện chính là những “phẩm chất” nổi bật của các thành viên Ban Sự kiện câu lạc bộ.

BAN
ĐỐI NGOẠI

Ban Đối ngoại được ví như bộ mặt của câu lạc bộ, đóng vai trò then chốt trong việc nâng tầm quảng bá, xây dựng hình ảnh, uy tín của câu lạc bộ với các Đối tác, các Nhà tài trợ, các Đơn vị đồng hành cũng như các Câu lạc bộ trong và ngoài trường. Thành viên Ban Đối Ngoại không chỉ có tư duy nhạy bén, sắc sảo mà còn khéo léo, tinh tế trong từng hành động và lời nói. Với sứ mệnh của mình, Ban Đối ngoại luôn chủ động trong các mối quan hệ, là cầu nối chịu trách nhiệm cho các công việc mời tài trợ, mời các khách mời cho sự kiện, chương trình.