TUYỂN CORE BAN CHUYÊN MÔN

VỊ TRÍ: TRƯỞNG BAN CHUYÊN MÔN

Số lượng: 1
Nhiệm kỳ: 2021 – 2022

Mô tả công việc:

  • Báo cáo công việc với Ban chủ nhiệm.
  • Định hướng, lập kế hoạch, đường hướng phát triển cho Ban chuyên môn.
  • Lên kế hoạch tổ chức, xây dựng đề án cho các hoạt động của CLB .
  • Quản lý, giám sát và phân bổ công việc, nhân sự trong ban.
  • Lên kế hoạch các hoạt động gắn kết thành viên trong CLB, Ban chuyên môn.
  • Lên kế hoạch các buổi training kỹ năng cho thành viên CLB.
  • Các nhiệm vụ khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Yêu cầu ứng viên:

  • Trung thực, hòa đồng, các tránh nhiệm cao trong công việc.
  • Có khả năng lãnh đạo, khả năng kiểm soát công việc.
  • Chịu được áp lực cao trong công việc.
  • Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng kế hoạch.
  • Có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện.
  • Có khả năng lên kế hoạch, sắp xếp thời gian và công việc tốt.
  • Các yêu cầu khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

 

VỊ TRÍ: PHÓ BAN CHUYÊN MÔN

Số lượng: 2
Nhiệm kỳ: 2021 – 2022

Mô tả công việc:

  • Hỗ trợ công việc quản lý, điều hành ban, quyết định công việc của ban.
  • Hỗ trợ trưởng ban trong các nhiệm vụ được giao.
  • Lên kế hoạch tổ chức, xây dựng đề án cho các hoạt động của CLB.
  • Duy trì và phát triển các hoạt động nội bộ ban, hoạt động đối ngoại với thành viên ban khác.
  • Quan tâm tới đời sống cá nhân, tình hình nội bộ ban và CLB.
  • Các nhiệm vụ khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Yêu cầu ứng viên:

  • Trung thực, hoà đồng, có uy tín cao cả trong và ngoài CLB. 
  • Chịu được áp lực cao trong công việc.
  • Có khả năng sáng tạo, lên ý tưởng tổ chức sự kiện.
  • Giao tiếp tiếp tốt, kết nối các thành viên trong ban, CLB.
  • Các yêu cầu khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Leave a Reply