TUYỂN CORE BAN ĐỐI NGOẠI

VỊ TRÍ: TRƯỞNG BAN ĐỐI NGOẠI

Số lượng: 1
Nhiệm kỳ: 2021 – 2022

Mô tả công việc:

  • Báo cáo công việc với ban Chủ nhiệm.
  • Định hướng, lập kế hoạch, đường hướng phát triển cho ban Đối ngoại.
  • Lên kế hoạch mời hợp tác tài trợ cho từng sự kiện của CLB.
  • Quản lý, giám sát, phân bổ công việc cho các thành viên trong ban.
  • Tổ chức các hoạt động đào tạo, gắn kết thành viên trong ban.
  • Các nhiệm vụ khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Yêu cầu ứng viên:

  • Trung thực, hoà đồng, có uy tín cao cả trong và ngoài CLB.
  • Chịu được áp lực cao trong công việc.
  • Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt.
  • Nhanh nhẹn, bao quát, có khả năng xử lý tình huống tốt.
  • Có khả năng lên kế hoạch, sắp xếp thời gian và công việc tốt.
  • Các yêu cầu khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

 

VỊ TRÍ: PHÓ BAN ĐỐI NGOẠI

Số lượng: 2
Nhiệm kỳ: 2021 – 2022

Mô tả công việc:

  • Hỗ trợ công việc quản lý và điều hành ban.
  • Hỗ trợ trưởng ban trong các nhiệm vụ được giao.
  • Duy trì và phát triển các hoạt động nội bộ ban.
  • Đại diện cho ban đến đàm phán thuyết phục các doanh nghiệp dưới sự uỷ quyền của trưởng ban.
  • Các nhiệm vụ khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Yêu cầu ứng viên:

  • Trung thực, hoà đồng, có uy tín cao cả trong và ngoài CLB.
  • Chịu được áp lực cao trong công việc.
  • Chăm chỉ tìm kiếm thông tin liên hệ của các đối tác tiềm năng.
  • Tích cực, chịu khó trong công việc.
  • Tìm hiểu và mở rộng các mối quan hệ.
  • Các yêu cầu khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Leave a Reply