TUYỂN CORE BAN SỰ KIỆN

VỊ TRÍ: TRƯỞNG BAN SỰ KIỆN

Số lượng: 1
Nhiệm kỳ: 2021 – 2022

Mô tả công việc:

  • Báo cáo công việc với ban Chủ nhiệm.
  • Định hướng, lập kế hoạch, đường hướng phát triển cho ban Sự kiện.
  • Lên kế hoạch tổ chức, phân công nhân sự trong các sự kiện của CLB.
  • Quản lý, giám sát và phân bổ công việc, nhân sự trong ban.
  • Tổ chức các hoạt động gắn kết thành viên trong CLB.
  • Tổ chức các buổi training kỹ năng cho thành viên CLB.
  • Các nhiệm vụ khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Yêu cầu ứng viên:

  • Trung thực, hoà đồng, có uy tín cao cả trong và ngoài CLB.
  • Chịu được áp lực cao trong công việc.
  • Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.
  • Có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện.
  • Có khả năng lên kế hoạch, sắp xếp thời gian và công việc tốt.
  • Các yêu cầu khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

 

VỊ TRÍ: PHÓ BAN SỰ KIỆN

Số lượng: 2
Nhiệm kỳ: 2021 – 2022

Mô tả công việc:

  • Hỗ trợ công việc quản lý và điều hành ban.
  • Hỗ trợ trưởng ban trong các nhiệm vụ được giao.
  • Duy trì và phát triển các hoạt động nội bộ ban.
  • Quan tâm tới đời sống cá nhân, tình hình nội bộ ban và CLB.
  • Các nhiệm vụ khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Yêu cầu ứng viên:

  • Trung thực, hoà đồng, có uy tín cao cả trong và ngoài CLB.
  • Chịu được áp lực cao trong công việc.
  • Có khả năng sáng tạo, lên ý tưởng tổ chức sự kiện.
  • Có khả năng ăn nói, giao lưu, kết nối cách thành viên CLB.
  • Các yêu cầu khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Leave a Reply