Đơn đăng ký tuyển core BSC nhiệm kỳ 2021-2022

Đơn đăng ký tuyển core BSC nhiệm kỳ 2021-2022

Tre già măng mọc, một nhiệm kỳ nữa đã lại kết thúc. Giờ đây các bạn đã chuẩn bị là những sinh viên năm 2, tuổi của những hoài bão và đam mê. Và cũng chính là lúc để các bạn mạnh dạn thử sức, khám phá và thử thách bản thân ở những vai trò mới.
Dưới đây là đơn đăng ký tự ứng cử vào các vị trí quan trọng như ban chủ nhiệm, trưởng ban, phó ban và thông tin chi tiết về các vị trí ứng cử. Đây là cơ hội duy nhất để các bạn có thể có những trải nghiệm vô cùng đặc biệt của thời sinh viên.

Thông tin chi tiết về các vị trí:

Ban Chủ nhiệm
Ban Đối ngoại
Ban Sự kiện
Ban Truyền thông – Kỹ thuật
Ban Chuyên môn

Một số lưu ý khác như sau:

  • Thành viên Gen 12 nếu đăng ký vào Ban Chủ nhiệm bắt buộc phải đăng ký thêm 1 vị trí tại các ban khác.
  • Đơn đăng ký nộp sau thời hạn trên sẽ không được chấp nhận.
  • Đơn đăng ký sẽ được gửi thành công khi có thông báo bên dưới nút “Gửi câu trả lời”.
  • Để đảm bảo không bị gián đoạn, các bạn nên hoàn thiện câu trả lời ra bản word rồi paste lại vào đơn đăng ký.
  • Lưu lại bản word câu trả lời để thuận tiện hơn trong quá trình phỏng vấn.