TUYỂN THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM

VỊ TRÍ: CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

Số lượng: 1
Nhiệm kỳ: 2021 – 2022

Mô tả công việc:

  • Đại diện và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của CLB.
  • Xử lý và ra quyết định cuối cùng cho các vấn đề trong CLB.
  • Duy trì mối quan hệ với các thầy cô trong trường và các đối tác quan trọng của CLB.
  • Lên kế hoạch hoạt động, phương hướng phát triển của CLB.
  • Chủ trì các cuộc họp lớn của CLB.
  • Các nhiệm vụ khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Yêu cầu ứng viên:

  • Trung thực, hoà đồng, có uy tín cao cả trong và ngoài CLB .
  • Chịu được áp lực, gắn bó hết mình vì sự phát triển của CLB.
  • Nhanh nhẹn, có khả năng tư duy tốt, tính kỷ luật cao và có năng lực để đảm nhiệm các nhiệm vụ trong CLB.
  • Có khả năng giao tiếp, coi trọng nhiệm vụ đối ngoại.
  • Có khả năng hòa giải, có tinh thần tiếp thu, học hỏi.
  • Các yêu cầu khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

 

VỊ TRÍ: PHÓ CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

Số lượng: 3
Nhiệm kỳ: 2021 – 2022

Mô tả công việc:

  • Hỗ trợ công việc quản lý và điều hành cho Chủ nhiệm CLB.
  • Hỗ trợ Chủ nhiệm trong việc đưa ra quyết định cho các vấn đề trong CLB.
  • Trực tiếp quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự trong CLB.
  • Duy trì các mối quan hệ bên trong và bên ngoài CLB.
  • Đề xuất kế hoạch hoạt động, phương hướng phát triển của CLB.
  • Chủ trì các cuộc họp của CLB.
  • Các nhiệm vụ khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Yêu cầu ứng viên:

  • Trung thực, hoà đồng, có uy tín cao cả trong và ngoài CLB.
  • Chịu được áp lực, gắn bó hết mình vì sự phát triển của CLB.
  • Nhanh nhẹn, có khả năng tư duy tốt, tính kỷ luật cao và có năng lực để đảm nhiệm các nhiệm vụ trong CLB.
  • Có khả năng xử lý khủng hoảng, các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động CLB.
  • Có tinh thần tiếp thu, học hỏi.
  • Các yêu cầu khác (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Leave a Reply